Základy kalibrace měřidel

Popis kurzu

Seznámit účastníky se základy a pravidly provádění kalibrace konvenčních měřidel délky, teploty a tlaku tak, aby byli schopni samostatného provedení interních kalibrací. Nutným požadavkem k absolvování tohoto kurzu jsou znalosti odpovídající obsahu kurzu Základy metrologie v systému kvality.

Obsah kurzu

  • Organizační požadavky a požadavky na podmínky prostředí
  • Vybavení potřebné pro kalibraci měřidel
  • Kroky postupu kalibrace měřidel
  • Postup výpočtu nejistoty měření
  • Metody zaznamenání výsledků měření
  • Náležitosti kalibračního listu
  • Nakládání s kalibrovanými měřidly
  • Bezpečnostní opatření při kalibraci měřidel

Cieľová skupina

Metrologům a technikům pověřeným interní kalibrací měřidel v organizaci.

Kontaktná osoba

Mgr. Ivana Sodomková
+420 469 638 467
info@agentura-amos.cz

Organizátor