Implementácia normy ISO 50001:2011

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Účastníci kurzu sa oboznámia s požiadavkami normy ISO 50001:2011. Účastníci kurzu sa naučia ako implementovať požiadavky normy vo svojej spoločnosti a ako integrovať normu ISO 50001 do už existujúcich systémov manažérstva.

Cieľová skupina

Kurz je určený pre všetkých, ktorým záleží na zodpovednom prístupe k životnému prostrediu a tiež všetkým, ktorí sú zodpovední za hospodárenie s energiami v rámci vlastnej organizácie.

Obsahová náplň

 Výklad požiadaviek normy ISO 50001:2011 – úvod, rozsah, termíny a definície  Význam a prínos implementácie systému energetického manažmentu v organizácií  Požiadavky na uplatňovanie energetického manažmentu v organizácií  Energetická politika a energetické plánovanie  Spoločné požiadavky ISO 14001 a ISO 50001  Praktické príklady k efektívnemu riadeniu energetického manažmentu v organizácií  Praktické príklady ako integrovať normu ISO 50001 s ostatnými normami (napr. s ISO 14001, OHSAS 18001) systému manažérstva  Diskusia

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 1 deň

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Daniela Matyášová
tel:
+421 2/444 552 *** zobraziť

mobil:
+421 907 933 *** zobraziť

email:
daniela.matyasova@... zobraziť


Adresa
Hotel Chopin, Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 2/444 552 *** zobraziť

email:
daniela.matyasova@... zobraziť

web: www.dnvgl.sk

Adresa
DNV GL Business Assurance Slovakia s.r.o.
Sabinovská 8, Bratislava Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)