Interný audítor ISO 50001

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Účastníci kurzu sa oboznámia s požiadavkami normy ISO 50001:2011 a naučia sa vykonávať interné audity podľa uvedenej normy.

Cieľová skupina

Kurz je určený pre všetkých zodpovedných pracovníkov, ktorí budú vykonávať interné audity podľa normy ISO 50001 a pre všetkých, ktorí sú zodpovední za hospodárenie s energiami v rámci vlastnej organizácie.

Obsahová náplň

 Výklad požiadaviek normy ISO 50001:2011 – úvod, rozsah, termíny a definície  Požiadavky na uplatňovanie energetického manažmentu v organizácií  Všeobecné požiadavky a zodpovednosť manažmentu  Energetická politika a energetické plánovanie  Vykonávanie auditov podľa normy ISO 50001:2011  Plánovanie interných auditov a zostavenia programu interného auditu  Príprava na vykonanie auditu, zostavenie kontrolného zoznamu  Výklad postupu vykonania interného auditu  Zistenia z auditu  Riešenie nezhôd  Dokumentácia výsledkov auditu  Riešenie konkrétnych modelových situácií a praktických príkladov  Vykonanie záverečného testu, vyhodnotenie testu

Termíny kurzov

17.10.2017 - 18.10.2017

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 2 dni

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Daniela Matyášová
tel:
+421 2/444 552 *** zobraziť

mobil:
+421 907 933 *** zobraziť

email:
daniela.matyasova@... zobraziť


Adresa
Hotel Podhradie, Považská Bystrica

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 2/444 552 *** zobraziť

email:
daniela.matyasova@... zobraziť

web: www.dnvgl.sk

Adresa
DNV GL Business Assurance Slovakia s.r.o.
Sabinovská 8, Bratislava Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)