SCC/BES - Basic Elements of Safety (robotnícke profesie)

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Účastníci získajú kvalifikáciu na vykonávanie prác (aj nebezpečných) pre vašich zákazníkov a dodávateľov. Po úspešnom ukončení kurzu skúškou bude pre účastníka vydaný certifikát pod nemeckou akreditáciou DAKKS s platnosťou na 10 rokov.

Cieľová skupina

Kurz je určený pre všetkých, ktorí si chcú zvýšiť svoje povedomie o bezpečnosti.

Obsahová náplň

Kurz SCC/BES zahrňuje základné znalosti o: Právnych a správnych predpisoch, výklade významu slova „riziko“, preventívnych a nápravných opatreniach, Iceberg teórii, rozpoznávaní nebezpečných situácií, správach o nehodách, pracovnom povolení, práci s nebezpečnými chemickými látkami, požiari, výbuchu, práci v uzavretých priestoroch, náradí a strojoch, zdvíhacích zariadeniach, zdvíhaní, nosení, zakopnutí, pošmyknutí, páde, výškových prácach, zváraní, elektrine a o osobných ochranných pomôckach.

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 2 dni

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Daniela Matyášová
tel: +421 2/444 552 82
mobil: +421 907 933 115
e-mail: daniela.matyasova@dnvgl.com

Adresa
Hotel Chopin, Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +421 2/444 552 82
email: daniela.matyasova@dnvgl.com
web: www.dnvgl.sk

Adresa
DNV GL Business Assurance Slovakia s.r.o.
Sabinovská 8, Bratislava Zobraziť na mape