SCC/BES - Basic Elements of Safety (robotnícke profesie)

Popis kurzu

Účastníci získajú kvalifikáciu na vykonávanie prác (aj nebezpečných) pre vašich zákazníkov a dodávateľov. Po úspešnom ukončení kurzu skúškou bude pre účastníka vydaný certifikát pod nemeckou akreditáciou DAKKS s platnosťou na 10 rokov.

Obsah kurzu

Kurz SCC/BES zahrňuje základné znalosti o: Právnych a správnych predpisoch, výklade významu slova „riziko“, preventívnych a nápravných opatreniach, Iceberg teórii, rozpoznávaní nebezpečných situácií, správach o nehodách, pracovnom povolení, práci s nebezpečnými chemickými látkami, požiari, výbuchu, práci v uzavretých priestoroch, náradí a strojoch, zdvíhacích zariadeniach, zdvíhaní, nosení, zakopnutí, pošmyknutí, páde, výškových prácach, zváraní, elektrine a o osobných ochranných pomôckach.

Cieľová skupina

Kurz je určený pre všetkých, ktorí si chcú zvýšiť svoje povedomie o bezpečnosti.

Kontaktná osoba

Daniela Matyášová
+421 2/444 552 82
daniela.matyasova@dnvgl.com

Organizátor