SCC/SOS - Safety for Operational Supervisors (operátori, manažéri)

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Účastníci získajú kvalifikáciu na vykonávanie prác (aj nebezpečných) pre vašich zákazníkov a dodávateľov. Po úspešnom ukončení kurzu skúškou bude pre účastníka vydaný certifikát pod nemeckou akreditáciou DAKKS s platnosťou na 10 rokov.

Cieľová skupina

Pre všetkých, ktorí si chcú zvýšiť svoje povedomie o bezpečnosti.

Obsahová náplň

Kurz SCC/SOS zahrňuje základné znalosti o: Európskych smerniciach, príčinách nehôd, metódach bezpečných pracovných postupov, organizácii a usporiadaní stretnutí, SCC certifikácii, bezpečnostných postupoch, základnej analýze rizík, rizikách a kontrolných opatreniach týkajúcich sa hluku, elektrickej energie, zariadení, a azbestu, havarijných plánoch firmy, a ergonómii.

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 2 dni

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Daniela Matyášová
tel: +421 2/444 552 82
mobil: +421 907 933 115
e-mail: daniela.matyasova@dnvgl.com

Adresa
Hotel Chopin, Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +421 2/444 552 82
email: daniela.matyasova@dnvgl.com
web: www.dnvgl.sk

Adresa
DNV GL Business Assurance Slovakia s.r.o.
Sabinovská 8, Bratislava Zobraziť na mape