Vedúci / externý audítor bezpečnosti informácií podľa požiadaviek ISO 27001:2013

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Tento intenzívny 5-dňový kurz pripravuje účastníkov na to, akým spôsobom vykonávať audity pre certifikačné orgány a napomáhať registračnému procesu podľa ISO 27001:2013. Cvičenia a prednášky o auditovaní sú založené na norme ISO 19011:2002 (návod na auditovanie manažéskych systémov pre kvalitu a environment). Účastníci tiež získajú vedomosti a zručnosti nevyhnutné k tomu, aby boli spôsobilí poskytnúť praktickú pomoc a informácie ostatným jednotlivcom a organizáciám, ktoré sa snažia o dosiahnutie súladu s touto normou.

Cieľová skupina

Kurz je určený pre pracovníkov bezpečnosti IT systémov, IT manažérov, audítorov alebo poradcov zavádzajúcich systém informačnej bezpečnosti.

Obsahová náplň

 Čo je informačná bezpečnosť  Dôležitosť informačnej bezpečnosti  Výklad požiadaviek normy ISO 27001:2013  Prehľad o hrozbách a zraniteľnostiach informačnej bezpečnosti  Manažérstvo rizík informačnej bezpečnosti  Výber riadenia informačnej bezpečnosti  Ako vybudovať manažérsky systém informačnej bezpečnosti (ISMS)  Techniky auditovania ISO 27001:2013  Riadenie a vedenie auditného tímu pri audite ISO 27001:2013  Účel vykonávania interných auditov  Plánovanie interných auditov a zostavenia programu interného auditu  Príprava na vykonanie auditu, zostavenie kontrolného zoznamu  Výklad postupu vykonania interného auditu  Zistenia z auditu, riešenie nezhôd  Dokumentácia výsledkov auditu, vypracovanie správy z auditu  Úloha a rola interného audítora  Skúsenosti pre efektívne vedenie auditu  Psychologické aspekty auditu  Riešenie konkrétných modelových situácií a praktických príkladov  Vykonanie záverečného testu, vyhodnotenie testu

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 5 dní

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Daniela Matyášová
tel:
+421 2/444 552 *** zobraziť

mobil:
+421 907 933 *** zobraziť

email:
daniela.matyasova@... zobraziť


Adresa
Hotel Chopin, Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 2/444 552 *** zobraziť

email:
daniela.matyasova@... zobraziť

web: www.dnvgl.sk

Adresa
DNV GL Business Assurance Slovakia s.r.o.
Sabinovská 8, Bratislava Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)