Detail kurzu

Meranie účinnosti ISMS

Popis kurzu

Účastníci kurzu sa zoznámia s pravidlami pre vytváranie a sledovanie bezpečnostných metrík a prehĺbi si praktické schopnosti nutné pre úspešné využitie merania účinnosti ISMS pre rozvoj systému riadenia bezpečnosti informácií.

Obsah kurzu
  • Miesto merania účinnosti ISMS v systéme manažérstva bezpečnosti informácií
  • Princípy merania účinnosti ISMS
  • Popis metriky a jej základných parametrov
  • Príklady použitia vhodných ukazovateľov pre meranie účinnosti ISMS
  • Použitie modelu CMM
Cieľová skupina

Kurz je určený pre všetkých manažérov bezpečnosti informácií a audítorov ISMS, ktorí si chcú prehĺbiť praktické schopnosti merania účinnosti riadenia bezpečnosti a obohatiť sa o skúsenosti a účelných odporúčaní spojených s meraním účinnosti ISMS.

Kontaktná osoba

Daniela Matyášová
+421 2/444 552 82
daniela.matyasova@dnvgl.com

Organizátor