VDA 2:2012, 5. vydanie v porovnaní s PPAP:2006, 4. vydanie

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Účastníci kurzu budú oboznámení s dvoma základnými metodikami aplikovanými pre uvoľnenie výrobného procesu a produktu a to podľa smernice zväzu nemeckého automobilového priemyslu VDA 2– „zabezpečovanie kvality dodávok“ a podľa manuálu rady QS-9000 tzv. PPAP – „Proces schvaľovania dielov k výrobe“ (Chrysler/Ford/General Motors).

Cieľová skupina

Pre všetkých, ktorí chcú získať, alebo si zvýšiť odbornú kvalifikáciu.

Obsahová náplň

 Uplatnenie požiadaviek OEMs na uvoľnenie výrobného procesu/dielu  Iniciátor postupu uvoľnenia PPF  Principiálny priebeh vzorkovania výrobných dielov  Požiadavky na dokumentáciu predloženie  Výber stupňa predloženia  Vzorkovanie a rozhodnutie o uvoľnení sériových dodávok  Špecifické požiadavky vybraných OEMs (VW, Daimler, Ford)  Zhrnutie a záver  Diskusia

Termíny kurzov

05.04.2017

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 1 deň

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Daniela Matyášová
tel: +421 2/444 552 82
mobil: +421 907 933 115
e-mail: daniela.matyasova@dnvgl.com

Adresa
Hotel Empire, Trnava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +421 2/444 552 82
email: daniela.matyasova@dnvgl.com
web: www.dnvgl.sk

Adresa
DNV GL Business Assurance Slovakia s.r.o.
Sabinovská 8, Bratislava Zobraziť na mape