Riešenie problémov a analýza koreňových príčin

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Nadobudnúť správne vedomosti a zručnosti týkajúce sa analýzy kořenových príčin problémov s cieľom stanovenia správných a efektívnych nápravných opatrení.

Cieľová skupina

Kurz je určený pre všetkých, ktorí chcú získať, alebo si zvýšiť odbornú kvalifikáciu.

Obsahová náplň

 Účel a požiadavky noriem manažérskych systémov  Stromový diagram  Zvláštne a náhodné príčiny (využitie regulačných diagramov)  Štrukturovaná metóda 8D  Flow Charts  Brainstorming  Ishikawov diagram  Metóda 5 x prečo (5 WHY?)  Metóda DOE  Nápravné opatrenie, verifikácia a validácia  Prípadové štúdie

Termíny kurzov

23.03.2017
05.05.2017

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 1 deň

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Daniela Matyášová
tel: +421 2/444 552 82
mobil: +421 907 933 115
e-mail: daniela.matyasova@dnvgl.com

Adresa
Hotel Podhradie, Považská Bystrica

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +421 2/444 552 82
email: daniela.matyasova@dnvgl.com
web: www.dnvgl.sk

Adresa
DNV GL Business Assurance Slovakia s.r.o.
Sabinovská 8, Bratislava Zobraziť na mape