Risk management pre výrobcov zdravotníckych pomôcok podľa ISO 14971:2007

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Účastníci kurzu sa podrobne oboznámia so zásadami a modérnymi prístupni v oblasti risk managentu zdravotnických prostriedkov a rozšíria si tak svoje znalosti. Zvýšia si odbornú kvalifikáciu a zpôsobilosti s dôrazom na praktické využitie v každodennej práci.

Cieľová skupina

Kurz je určený pre stredné a vrcholové vedenia spoločností, kvality manažérov, vývojových pracovníkov a všetkých ktorí si chcú zvýšiť odbornú kvalifikáciu.

Obsahová náplň

 Čo je zdravotnícky prostriedok?  Stručný prehľad smernice 93/42/EHS s naviazanosťou na risk management  Stručný prehľad normy ISO 14 975:2007  Risk management podľa normy ISO 14971:2007  Risk Management File  Kľúčové slova a definície pojmov  Plán managmentu rizík  Identifikácia kvalitatívnych a kvantitatívnych parametrom vzťahujúcich SA k bezpečnosti  Identifikácia známých, alebo predvídateľných nebezpečenstiev  Odhad rizika pre každé nebezpečenstvo  Hodnotenie rizika  Kontrola rizika  Zhodnotenie celokového reziduálneho rizika  Identifikácia pracovníkov a organizácie, ktorá vykonala analýzu rizík  Závery a správa o riadení risk managementu  Zmena plánu počas životnosti zdravotníckeho prostriedku  Kontrola – preskúmanie dokumentácie riadenie rizika  Diskusia

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 1 deň

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Daniela Matyášová
tel:
+421 2/444 552 *** zobraziť

mobil:
+421 907 933 *** zobraziť

email:
daniela.matyasova@... zobraziť


Adresa
Penzión Bodona, Piešťany

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 2/444 552 *** zobraziť

email:
daniela.matyasova@... zobraziť

web: www.dnvgl.sk

Adresa
DNV GL Business Assurance Slovakia s.r.o.
Sabinovská 8, Bratislava Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)