Technik kvality 21. storočia

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Účastníci kurzu si precvičia všetky základné nástroje, techniky a postupy kvality. Hlavným cieľom je vedieť stanoviť kontrolný plán tak, aby na výrobok neprišli žiadne reklamácie. Technici kvality musia vedieť analyzovať a riešiť problémy týkajúce sa kvality tak, aby sa už neopakovali. Technik kvality rozumie všetkým prvkom systému kvality, vie ostatným vysvetliť ich význam, prínos a pomáha s ich úspešnou aplikáciou. Chceme byť hrdí na svoju prácu. Pomáhať zákazníkom, firme a spolupracovníkom.

Cieľová skupina

Kurz je určený predovšetkým pre pracovníkov kvality, ktorých úlohou je plánovať, analyzovať, garantovať kvalitu a zlepšovať kvalitu výrobku. Kurz je veľkým poučením a inšpiráciou pre každého manažéra a technického pracovníka firmy, ktorá chce konkurovať kvalitou.

Obsahová náplň

 Postavenie kvality v dnešnom podnikateľskom prostredí  Kvalita výrobku  Kontrola výrobku meraním, premenlivosť, histogram  Gaussovo rozdelenie  Rozdiel medzi „vyrobenou“ a „vykontrolovanou“ kvalitou  Indexy spôsobilosti procesu, stroja a meradla  SPC meraním  Štatistická prebierka porovnávaním  DOE  Riziko vadného výrobku  Kontrolné technológie  QFD, určenie kritických znakov výrobku  Analýza vád, určenie kritických závad výrobku  Kontrolný plán zo zárukou na kvalitu výrobku  FMEA procesu  Metodiky a nástroje zlepšovania  Ishikawov diagram, FTA, 5 WHY, 8D-Report  Základy systému manažérstva kvality  Audity kvality  Úvod do štíhlej výroby  Záverečný test

Termíny kurzov

Kurz sa skladá z týchto vzájomne nadväzujúcich modulov:

09.05.2017 - 11.05.2017
22.05.2017 - 24.05.2017
07.06.2017 - 09.06.2017

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 9 dní

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Daniela Matyášová
tel:
+421 2/444 552 *** zobraziť

mobil:
+421 907 933 *** zobraziť

email:
daniela.matyasova@... zobraziť


Adresa
Penzión Bodona, Piešťany

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 2/444 552 *** zobraziť

email:
daniela.matyasova@... zobraziť

web: www.dnvgl.sk

Adresa
DNV GL Business Assurance Slovakia s.r.o.
Sabinovská 8, Bratislava Zobraziť na mape