Vedúci audítor/Manažér MDD 93/42/E EC pre zdravotnícke prostriedky

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Účastníci kurzu sa podrobne oboznámia so smernicou 93/42/EHS a budú ju môcť využiť pre zvýšenie efektivity svojej práce.

Cieľová skupina

Kurz je určený pre zástupcov výrobcov zdravotníckych prostriedkov.

Obsahová náplň

 Čo je zdravotnícky prostriedok?  Stručný prehľad smernice 93/42/EHS  Stručný prehľad normy ISO 13485:2003  Aké sú regulačné mechanizmy vzťahujúce sa k výrobcom a uvádzanie zdravotníckych prostriedkov na trh?  Aké sú mechanizmy/spôsoby pre získanie CE značky?  Kompetentná autorita a notifikovaná osoba a ich rola v systéme  Označenie a štítky, metodické pokyny  Úloha harmonizovaných noriem  Princípy spolupráce s konzultačnou firmou, expertmi a subdodávateľmi  Povýrobný dozor  Systém Vigilance a ohlasovanie nežiadúcich príhod  Kombinácie liečivo/zdravotníckych prostriedok  Čisté priestory a sterilizačné metódy  Validácie procesov  In-vitro diagnostické zdravotnícke prostriedky  Hraničné prípravky  Klasifikačné pravidlá – Príloha IX.  Checklist základných požiadaviek Prílohy I.  Technická zložka, Design Dossier, Klinické hodnotenie, Klinické skúšky  Risk management podľa normy ISO 14971  Risk management počas realizácie produktu (ISO 13485:2003)  Procesný spôsob v norme ISO 13485:2003 a metodický pokyn pre túto normu  Národná legislatíva  Požiadavky DNV týkajúce sa žiadosti o CE značku, vlastného preverovania, mechanizmu udeľovania označenia CE a kontrolných periodických auditov  Prvé informácie o zmenách v smernici 93/42/EHS

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 5 dní

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Daniela Matyášová
tel:
+421 2/444 552 *** zobraziť

mobil:
+421 907 933 *** zobraziť

email:
daniela.matyasova@... zobraziť


Adresa
Penzión Bodona, Piešťany

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 2/444 552 *** zobraziť

email:
daniela.matyasova@... zobraziť

web: www.dnvgl.sk

Adresa
DNV GL Business Assurance Slovakia s.r.o.
Sabinovská 8, Bratislava Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)