Bratislava - mestská časť Nové mesto

Určovanie právomoci súdov vo vzťahoch s medzinárodným prvkom

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

 1. Určovanie právomoci súdov Slovenskej republiky podľa zákona o MPS
 • všeobecná právomoc, voľba právomoci, výlučná právomoc
 • právomoc v rodinných veciach, vo veciach spôsobilosti na právne úkony, vo veciach vyhlásenia za mŕtveho, v dedičských veciach, vo veciach umorenia listín
 • vyňatie z právomoci slovenských súdov
 1. Určovanie právomoci súdov v občianskych a obchodných veciach podľa Nariadenia Brusel I.
 • pôsobnosť nariadenia (vecná, časová, osobná) a výnimky z nej
 • pravidlá pre určovanie právomoci
 • posudzovanie právomoci pri poistných a spotrebiteľských zmluvách a pracovnoprávnych sporoch, posudzovanie právomoci pri právach k nehnuteľnostiam
 • voľba právomoci súdu a jej podmienky
 • uplatniteľné námietky (prekážka litispendencie a iné)
 • predbežné opatrenia
 1. Určovanie právomoci súdov v manželských a rodinných veciach podľa Nariadenia Brusel II. bis
 • pôsobnosť nariadenia (vecná, časová, osobná) a výnimky z nej
 • vymedzenie pojmov (súd, rozsudok, rodičovské práva a povinnosti a iné)
 • pravidlá pre určovanie právomoci- pojem obvyklý pobyt, výlučná právomoc
 • právomoc založená na pobyte dieťaťa, zostatková právomoc
 • dohoda o súdnej právomoci

Cieľová skupina

Kurz je určený pre advokátov, koncipientov, právnych zástupcov firiem a spoločností, pracovníkov ministerstiev a štátnych inštitúcií a všeobecne pre všetkých právnikov, ktorí môžu prichádzať do styku s komunitárnym právom na vnútroštátnej úrovni.

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Ľubica Karetková
tel:
+421 2/202 000 *** zobraziť

mobil:
+421 905 172 *** zobraziť

email:
bpm@... zobraziť


Adresa
Business centrum MATADOR, Bojnická 3, Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 2/202 000 *** zobraziť

mobil:
+421 905 172 *** zobraziť

email:
bpm@... zobraziť

web: www.bpm-educat.com

Adresa
BPM Slovakia, s.r.o.
Bojnická 3, Bratislava - mestská časť Nové mesto Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)