Kurz: Komunikace a zpětná vazba při auditu

Popis kurzu

Dvoudenní kurz je zaměřený na komunikační dovednosti potřebné ke zvládání zpětných vazeb při jednáních v různých situacích. Srozumitelnou formou se dozvíte, co je při zpětné vazbě důležité, na co si dávat pozor, co ocení Váš zákazník, jak reagovat v emočně vypjatých situacích.Obsah kurzu

Jak komunikovat se zákazníkem, abychom se při příštím setkání opět rádi viděli Jaké dovednosti potřebuje auditor při své práci Jak vidí auditor a jak vidí druzí Proč nám zpětná vazba nefunguje, jak bychom si přáli Co děláme při zpětné vazbě dobře a co špatně Bariéry v komunikování Umíme zákazníkovi naslouchat Čemu se při zpětné vazbě vyhnout Jakou formou se se zákazníky bavit Jak kritizovat, aby nám poděkovali Postoj a vztah k chybám svým a zákazníka Způsoby podávání zpětné vazby Řešení konkrétních situací z praxe přítomných auditorů a jejich efektivní zvládání Diskuse a konzultace Podle dynamiky práce skupiny přizpůsobí trenéři pořadí a délku témat potřebám účastníků.Cieľová skupina

Všem osobám přítomným na auditu a všem auditorům (externím i interním), kteří mají zájem si kromě svých odborných znalostí technických norem a procesního řízení rozšířit znalosti v oblasti komunikačních dovedností zaměřených na dávání a přijímání zpětných vazeb.Poznámka k cene

Cena pro nečleny: 6 600 Kč bez DPH (7 986 Kč včetně DPH), Cena pro členy: 5 280 Kč (6 389 Kč včetně DPH)Kontaktná osoba

Jana Kvapilová
+420 221 082 231
kvapilova@csq.cz


Organizátor