Kurz: Cisco CCNA I - Úvod do počítačových sietí

Popis kurzu

Školenie Cisco CCNA I – Úvod do počítačových sietí je určený záujemcom o počítačové siete a ich budúcim administrátorom. Absolvent kurzu Cisco CCNA I – Úvod do počítačových sietí získa všeobecné vedomosti o fungovaní Internetu a sietí vo firemnom prostredí. Okrem osvojenia si potrebnej teórie, získa aj praktické zručnosti s návrhom a prevádzkou počítačových sietí, ako aj riešením bežných technických problémov.Obsah kurzu

Bližšie informácie a zľavy nájdete na stránke kurz Cisco CCNA I – Úvod do počítačových sietíCieľová skupina

Kurz je určený pre firmy, organizácie a všetkým záujemcom, ktorí sa chcú naučiť alebo zdokonaliť v danej problematike. Dôraz sa kladie nielen na teoretickú časť, ale hlavne na praktické precvičovanie. Pre firemné kolektívy je možné školenie pripraviť na mieru podľa požiadaviek objednávateľaPoznámka k cene

Poskytujeme výrazné množstevné a objemové zľavyKontaktná osoba

Ing. Rišková Lucia
+421 2/554 103 08
macrosoft@macrosoft.sk


Organizátor

Ďalšie termíny kurzu

Termín Cena