Kurz: Manažer modelu CAF

Popis kurzu

Akreditovaný kurz u Ministerstva vnitra pro průběžné vzdělávání a průběžné vzdělávání vedoucích úředníků, číslo akreditace AK/PV-349/2014.

Cílem kurzu je seznámit úředníky veřejné správy s obsahem a principy modelu CAF a naučit je model CAF implementovat v jejich organizaci.Obsah kurzu

1. modul Úvod do problematiky kvality ve veřejné správě Zásady řízení kvality ve veřejné správě (orientace na zákazníka, leadership, zapojení zaměstnanců, procesní přístup, systémový přístup, rozhodování na základě faktů, neustálé zlepšování, vzájemně výhodné partnerské vztahy) Přístupy k řízení kvality ve veřejné správě (normativní přístupy, přístupy TQM) Nástroje a metody pro analýzu a zlepšování kvality ve veřejné správě (obecná metoda zlepšování, nástroje zlepšování kvality, program 5S, program SPP, program přecházení vadám, Benchmarking, Balanced Scorecard, metody analýzy rizik)

2. modul CAF společný hodnotící rámec (vývoj modelu, postup implementace modelu CAF, postup po sebehodnocení, postup po implementaci modelu CAF) Soubor příkladů důkazů k jednotlivým kritériím modelu CAFCieľová skupina

Všem úředníkům a vedoucím úředníkům veřejné správy, kteří mají zájem o zvýšení účinnosti a celkové efektivnosti práce ve vztahu k plnění vize a strategie úřadů i v oblasti spolupráce se zainteresovanými stranami.Poznámka k cene

Cena pro nečleny: 10 000 Kč bez DPH (12 100 Kč včetně DPH), Cena pro členy: 8 000 Kč (9 680 Kč včetně DPH)Kontaktná osoba

Jana Kvapilová
+420 221 082 231
kvapilova@csq.cz


Organizátor