DETAIL KURZU

Rozvoj manažérskych zručností

BPM Slovakia, s.r.o.

Popis kurzu

1. Vedenie ľudí – základné vymedzenie 2. Funkcie a role manažéra 3. Kompetencie 4. Vplyv riadenia na výkon 5. Sebapoznávanie 6. Motivácia, motivačné faktory, kariérne kotvy 7. Stanovenie cieľov pomocou SMART 8. Štýly riadenia 9. Koučovanie 10. Desať najdrahších manažérskych chýb 11. Tréning zručností 12 Riešenie problémov z praxe

Tréning prebieha interaktívnym a dynamickým spôsobom so zameraním na príklady z praxe. Účastníci školenia sú aktívne zapájaní do jednotlivých tém, či už individuálnou alebo skupinovou formou. Komunikačné zručnosti sú precvičované priamym nácvikom, pri ktorom sa využíva audiovizuálna technika a analýza správania. Na záver tréningu si účastníci pripravia individuálne akčný plán ďalšieho rozvoja a oblastí, ktoré identifikovali pre možné zlepšenie a skvalitnenie svojho potenciálu a zručností.

Cieľová skupina

Riadiaci pracovníci

Poznámka k cene

Zľava pri registrácii: 2 účastníkov z jednej spoločnosti: 5 % zľava 3 – 4 účastníkov z jednej spoločnosti: 10 % zľava 5 a viac účastníkov z jednej spoločnosti: 15 % zľava

Kontaktná osoba

Ľubica Karetková
+421 2/202 000 78
bpm@bpm-educat.com

Hodnotenie
Organizátor