Kurz: Aktuálny vývoj ochrany spotrebiteľa pred neprijateľnými zmluvnými podmienkami a nekalými obchodnými praktikami

Popis kurzu

  1. Ochrana spotrebiteľa – východiská, aktuálny vývoj a výzvy
  2. Inštitút spotrebiteľských zmúv – genéza a aktuálny vývoj
  • Transpozícia smernice Rady 93/13/EHS,
  • Štandardné zmluvné podmienky verzus zmluvná podmienka individuálne dojednaná,
  • Neprijateľné zmluvné podmienky a nekalé obchodné praktiky

3. Spotrebiteľské úvery a iné úvery a pôžičky poskytované spotrebiteľom – aktuálne problémy 4. Rozhodcovská doložka a výkon rozhodcovského rozsudku v exekúciách 5. Záložné právo v spotrebiteľských záväzkoch a ich konotácie 6. Dohoda o zrážkach zo mzdy 7. Aktuálna judikatúra a prejudiciálne konania pre SD EÚ iniciované súdmi SR 8. DiskusiaCieľová skupina

Seminár je pripravený pre právnickú verejnosťPoznámka k cene

Zľava pri registrácii: 2 účastníkov z jednej spoločnosti: 5 % zľava 3 – 4 účastníkov z jednej spoločnosti: 10 % zľava 5 a viac účastníkov z jednej spoločnosti: 15 % zľavaKontaktná osoba

Ľubica Karetková
+421 2/202 000 78
bpm@bpm-educat.com


Organizátor