Kurz: Interní auditor laboratoře

Popis kurzu

Zdokonalení auditních technik pro zvýšení účinnosti interních auditů. Hlavní částí programu je výcvik praktických dovedností a technik potřebných pro komunikaci a dokumentování zjištění v průběhu auditu. (Posluchači obdrží metodiku k provádění auditů. Způsob přípravy a záznamu zjištění bude předveden na vybrané modelové situaci. Cílem kurzu je odborný výcvik interních auditorů kvality laboratoře.)Obsah kurzu

 • výklad normy ČSN EN ISO 17025 z pohledu auditora
 • požadavky prvku 4.13 – interní prověrky
 • vlastnosti auditora
 • typy auditů
 • audit dokumentace, prvku, procesu, systému
 • vedení auditu a technika dokumentace
 • technika zpracování záznamů z interních auditů
 • umění dokumentovat zjištěnou neshodu
 • klasifikace neshod zjištěných při auditu
 • ověřování opatření k nápravě z předchozích záznamů
 • odborné požadavky: způsobilost pracovníků, prostory a podmínky prostředí, zkušební a kalibrační metody (včetně vzorkování), výběr metod, schopnosti měření, odhad nejistoty měření, zařízení, návaznost měřidel, referenční etalony a referenční materiályCieľová skupina

Manažerům kvality a pracovníkům, kteří jsou pověřeni přípravou a prováděním interních auditů kvality.Poznámka k cene

Cena pro nečleny: 5 388 Kč bez DPH (6 519 Kč včetně DPH); Cena pro členy: 4 490 Kč (5 433 Kč včetně DPH)Kontaktná osoba

Irena Lukešová
+420 221 082 225
lukesova@csq.cz


Organizátor