KADERNÍK - KADERNÍČKA, 450 hod., garantujeme Vám kvalitný akreditovaný kurz !

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Zvládnuť základné teoretické a odborno – profesionálne zručnosti, nutné pre výkon práce kaderníka – kaderníčky.

Cieľová skupina

Záujemcom s ukončeným stredoškolským vzdelaním. Absolventi kurzu sa môžu zamestnať v kaderníckom salóne alebo si otvoriť živnosť v tomto odbore. Po ukončení kurzu absolventi získavajú novú kvalifikáciu kaderník – kaderníčka.

Obsahová náplň

Obsah kurzu: pozostáva z teoretickej výučby a praktického výcviku, pričom ťažisko spočíva v osvojení si kaderníckych techník. Časový rozsah kurzu umožňuje venovať dostatočnú pozornosť k príprave k povolaniu kaderník – kaderníčka.

Charakteristika kurzu: kurz vychádza z požiadaviek na kadernícku profesiu. Teoretická časť sa účelovo viaže k jednotlivým praktickým úkonom v práci kaderníčky. Praktickú časť účastníci absolvujú v kaderníckom salóne v centre mesta. Je nutné, aby si účastníci zabezpečili na praktickú časť modely (z rodiny, známy, spolužiaci, účastníci medzi sebou). Teoretická časť prebieha v učebni V.A.J.A.K., pobočka Trnava.

Obsah kurzu: komunikácia so zákazníkom, ekonomické základy podnikania, úprava vlasov, masáž hlavy, hygiena, umývanie a vodová ondulácia, farbenie vlasov, odfarbenie vlasov, preparácia vlasov, regenerácia vlasov, všetky typy strihania atď. Lektorský zbor sa snaží zodpovedne počas kurzu naučiť (teoreticky, prakticky) účastníkov kadernícke techniky, nielen aby nadobudli teoretické poznatky, ale taktiež potrebné kadernícke zručnosti (tradičné, moderné a súčasné trendy).

Spôsob ukončenia kurzu: písomná a praktická záverečná skúška

Časový rozsah: 450 vyuč. hod. (v poobedných hodinách od cca. 15:30 hod. do 19:00 hod.). Teoretická časť cca. 3× do týždňa, praktická časť po dohode s lektormi a účastníkmi kurzu. Presný harmonogram prednášok si účastníci dohodnú na prvom stretnutí pri otvorení kurzu. V praktickej časti účastníci získajú množstvo praktických techník a zručností potrebných na výkon tejto profesie.

V NAŠEJ PONUKE ĎALEJ MÁME AKREDITOVANÉ KURZY:

  • KOZMETIK – KOZMETIČKA, 450 hod.
  • VIZÁŽISTA – VIZÁŽISTKA, 160 hod.

Informujte sa bližšie o kurzoch na telefónnom čísle: 0948/ 259 629 alebo e-mailom: kurzy.tt@vajak.sk, web: www.vajak.sk.

Naša spoločnosť pôsobí v oblasti celoživotného vzdelávania od roku 2003, niektorí naši zamestnanci pôsobia v tejto oblasti od vzniku SR a boli súčasťou formovania celoživotného vzdelávania na Slovensku. Radi sa staneme Vašimi partnermi v celoživotnom vzdelávaní.

Lektor:
Súbor lektorov odborníkov v oblasti kaderníctva

Typ a platnosť osvedčenia:
OSVEDČENIE S CELOŠTÁTNOU PLATNOSŤOU

Akreditovaná rekvalifikácia:
áno

Termíny kurzov

04.06.2018 - 04.10.2018

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Mgr. František Kozoň
mobil:
+421 948 259 *** zobraziť

email:
kurzy.tt@... zobraziť


Adresa
Kapitulská 28, 917 01 Trnava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 948 259 *** zobraziť

mobil:
+421 948 321 *** zobraziť

email:
kurzy.tt@... zobraziť

web: www.vajak.sk

Adresa
Vzdelávacia akadémia Jána Amosa Komenského - V.A.J.A.K., s.r.o., pobočka Trnava
Kapitulská 28, Trnava Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)