Bratislava

Školenie obsluhy motorových vozíkov VZV

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Cieľom školenia je oboznámiť pracovníkov poverených obsluhou motorových vozíkov so základnými znalosťami z oblasti BOZP , technologických požiadaviek a prevádzkyschopnosti týchto zariadení a pripraviť ich na úspešné absolvovanie overenia odbornej spôsobilosti

Teoretická príprava Obsah – učebný plán Náuka o konštrukcii Náuka o prevádzke Pravidlá cestnej premávky Základy BOZP Poskytovanie prvej pomoci a resuscitácie

Praktická príprava Obsah – učebný plán – osobitné požiadavky Denná kontrola Prevádzka vozíka Manipulácia

Cieľová skupina

Cieľom školenia je oboznámiť pracovníkov poverených obsluhou motorových vozíkov so základnými znalosťami BOZP, technologických požiadaviek a prevádzkyschopnosti týchto zariadení.

Obsahová náplň

Školenie vykonáva inštruktor – lektor motorových vozíkov Marián Hudec. Aktívnym školiteľom obsluhy motorových vozíkov je od roku 2006. Školenia obsluhy motorových vozíkov vykonávame na základe udelenej akreditácie Národným inšpektorátom práce, číslo oprávnenia VVZ-0067/1306.1 Školenia, teóriu ako aj prax vykonávame v Bratislave na Hrachovej ulici č. 4 a v priestoroch objednávateľa.

Lektor:
Marián Hudec

Typ a platnosť osvedčenia:
Preukaz obsluhy podľa normy STN 26 8805 akceptovaný v EU Opakované školenie po 12 mesiacoch

Akreditovaná rekvalifikácia:
áno

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Marián Hudec
mobil: +421 905 897 198
e-mail: anna.hudecova@vzv-skolenia.sk

Adresa
Nobelova 32 areál ISTROCHEM, 831 02 Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +421 915 323 568
mobil: +421 905 897 198
email: anna.hudecova@vzv-skolenia.sk
web: www.vzv-skolenia.sk

Adresa
IMV, s.r.o.
Nobelová 34 areál ISTROCHEM , Bratislava Zobraziť na mape