OPEX - Operational Excellence

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Z nekvalitných vstupov ani správnym procesom kvalitné výstupy nezískate. Z kvalitných vstupov nesprávnym procesom kvalitné výstupy nezískate. Výsledok práce ovplyvňuje kombinácia ľudí, procesov, technológie a surovín. OPEX dokáže skombinovať správnych ľudí, správne postupy v správnom poradí, správne vstupy a správnu technológiu aby sme dosiahli požadované výstupy.

Filozofia: MERAŤ > OPAKOVAŤ > PREDVÍDAŤ

Cieľová skupina

Všetci manažéri, ktorí pracujú s procesmi vo firme

Obsahová náplň

Náplň kurzu:
Počas kurzu vám poskytneme návod, ako pochopiť OPEX vo vzťahu k metódam Lean, Six Sigma a Kaizen. Poskytneme vám návod ako zostaviť procesnú mapu vzťahov medzi dodávateľom a zákazníkom, vstupmi a výstupmi, procesom ich spracovania (SIPOC) a požiadavkami na kvalitu vstupov a výstupov. Poskytneme vám návod, ako procesy zjednodušovať a zefektívniť.

Obsah kurzu:

  • OPEX (definícia, princípy, metodika,…)
  • Základné postupy a kľúčové zložky (merať, opakovať, predvídať)
  • SIPOC (požiadavky na kvalitu vstupov a výstupov, procesov, dodávateľov a zákazníkov,…)
  • Procesná mapa (ako ju zostaviť a využívať)
  • Príklady z praxe

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Martina Vyskočová
tel:
+421 911 878 *** zobraziť

email:
martina@... zobraziť


O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 918 036 *** zobraziť

email:
hello@... zobraziť

web: www.mvacademy.sk

Adresa
MV Akadémia - manažérska vzdelávacia akadémia
MVA Slovakia s. r. o., Pluhová 40/A, Bratislava Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)