Risk Management

Popis kurzu

Účastníci sa naučia ako identifikovať a vyhodnocovať riziká naprieč procesmi organizácie, ako dokumentovať manažment rizík, ako rizikám predchádzať.

Obsah kurzu

 • Definícia rizika. Analýzy rizík. Analýza dopadov. Identifikácia hrozieb v praxi.
 • Identifikácia procesov a rizík. Rozbor príčin, stanovenie závažnosti.
 • Firemná stratégia manažmentu rizík. Ciele, kritériá, metódy.
 • Zvládanie rizík. Návrh opatrení: zodpovednosti, projekty, zdroje.
 • Implementácia: postup, kritériá, podpora.
 • Monitorovanie rizík a dôsledkov. Optimalizácia firemného systému manažmentu rizík.

  Zásady manažmentu rizík:

 • Každý proces je ohrozovaný rizikami. Každý proces je zdrojom rizík.
 • Procesom musí byť venovaná vysoká pozornosť.
 • Primárnym zdrojom rizík je človek.
 • Rizikám ktorým rozumieme môžeme predchádzať.
 • Riziká musia byť priebežne systematicky identifikované vrátane ich väzieb.
 • Prevencia a príprava na zvládanie nežiaducich stavov je základ manažmentu.
 • Manažment rizík musí zahŕňať všetky oblasti riadenia.
 • Manažment rizík musí byť priebežne monitorovaný, prehodnocovaný, dokumentovaný, zlepšovaný a komunikovaný.
 • Ľudia musia poznať princípy, účinné postupy, úlohy a právomoci osôb.
 • Pozornosť musíme venovať nehodám a odhaľovaniu príčin ich zdrojov.

(Pozornosť je nutné venovať aj skoro-nehodám a príčinám ich zdrojov)

Cieľová skupina

manažéri – pre kohokoľvek kto riadi ľudí alebo financie

Poznámka k cene

Vaša investícia do vzdelávania obsahuje 8 hodinové praktické školenie s cvičeniami, občerstvenie, kvalitné materiály.

Kontaktná osoba

Martina Vyskočová
+421 911 878 107
martina@mvakademia.sk

Organizátor