Risk Management

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Účastníci sa naučia ako identifikovať a vyhodnocovať riziká naprieč procesmi organizácie, ako dokumentovať manažment rizík, ako rizikám predchádzať.

Cieľová skupina

manažéri – pre kohokoľvek kto riadi ľudí alebo financie

Obsahová náplň

 • Definícia rizika. Analýzy rizík. Analýza dopadov. Identifikácia hrozieb v praxi.
 • Identifikácia procesov a rizík. Rozbor príčin, stanovenie závažnosti.
 • Firemná stratégia manažmentu rizík. Ciele, kritériá, metódy.
 • Zvládanie rizík. Návrh opatrení: zodpovednosti, projekty, zdroje.
 • Implementácia: postup, kritériá, podpora.
 • Monitorovanie rizík a dôsledkov. Optimalizácia firemného systému manažmentu rizík.

  Zásady manažmentu rizík:

 • Každý proces je ohrozovaný rizikami. Každý proces je zdrojom rizík.
 • Procesom musí byť venovaná vysoká pozornosť.
 • Primárnym zdrojom rizík je človek.
 • Rizikám ktorým rozumieme môžeme predchádzať.
 • Riziká musia byť priebežne systematicky identifikované vrátane ich väzieb.
 • Prevencia a príprava na zvládanie nežiaducich stavov je základ manažmentu.
 • Manažment rizík musí zahŕňať všetky oblasti riadenia.
 • Manažment rizík musí byť priebežne monitorovaný, prehodnocovaný, dokumentovaný, zlepšovaný a komunikovaný.
 • Ľudia musia poznať princípy, účinné postupy, úlohy a právomoci osôb.
 • Pozornosť musíme venovať nehodám a odhaľovaniu príčin ich zdrojov.

(Pozornosť je nutné venovať aj skoro-nehodám a príčinám ich zdrojov)

Termíny kurzov

Otvára sa štvrťročne.

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 8 hodín

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Martina Vyskočová
tel:
+421 911 878 *** zobraziť

email:
martina@... zobraziť


Adresa
Kladnianska 20, Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 918 036 *** zobraziť

email:
hello@... zobraziť

web: www.mvacademy.sk

Adresa
MV Akadémia - manažérska vzdelávacia akadémia
MVA Slovakia s. r. o., Pluhová 40/A, Bratislava Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)