Medzinárodný zváračský špecialista a praktik

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Absolvent kurzu získa diplomy Medzinárodný a Európsky zváračský špecialista/praktik a národný certifikát.

Cieľová skupina

Kurz zváračský špecialista je určený pre absolventov strednej školy technického zamerania s praxou v odbore zvárania minimálne 2 roky a kurz zváračský praktik je určený pre zváračov s min. 2 ročnou praxou a platným certifikátom podľa EN 287–1, resp. ISO 9606.

Termíny kurzov

04.09.2017 - 06.10.2017

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Mária Tatarová, Ing.
tel: +421 2/492 462 79
mobil: +421 915 990 787
e-mail: tatarovam@vuz.sk

Adresa
Račianska 71, Bratislava