DETAIL KURZU

Interný audítor kvality vo zváraní podľa ISO 3834

Od:

Výskumný ústav zváračský

Bratislava

Popis kurzu

Účastníci kurzu sa naučia ako vykonávať interné audity vo firme, ktorá sa zaoberá zváračskou výrobou.

Cieľová skupina

Je určený pre osoby, ktoré budú vykonávať audity vo vlastnej firme.

Kontaktná osoba

Rut Balogová, Ing.
+421 2/492 462 79
vzdelavanie@vuz.sk

Hodnotenie
Organizátor