Interný audítor kvality vo zváraní podľa ISO 3834

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Účastníci kurzu sa naučia ako vykonávať interné audity vo firme, ktorá sa zaoberá zváračskou výrobou.

Cieľová skupina

Je určený pre osoby, ktoré budú vykonávať audity vo vlastnej firme.

Termíny kurzov

16.05.2017 - 17.05.2017
28.11.2017 - 29.11.2017

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Mária Tatarová, Ing.
tel: +421 2/492 462 79
mobil: +421 915 990 787
e-mail: tatarovam@vuz.sk

Adresa
Račianska 71, 832 59 Bratislava