Zákonník práce vo svetle legislatívnych zmien 2017

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

 • získanie zručností spojených s prácou a aplikáciou Zákonníka práce („ZP“) vrátane noveliel a súvisiacich predpisov v každodennej praxi
 • osvojenie si bázy vedomostí potrebných pre relevantný výkon práce
 • konkrétny návod na riešenie aplikačných a vecných problémov v praxi
 • oboznámenie sa so zmenami z roku 2017

Cieľová skupina

Personalisti, HR manažéri, HR špecialisti. Určený je aj pre všetkých vedúcich zamestnancov, konateľov a riaditeľov spoločností.

Obsahová náplň

Na školení získate všeobecný prehľad o Zákonníku práce, ktoré jeho časti boli v poslednom čase menené, ktoré časti čakajú na zmeny a aký to má praktický význam/dopad v aplikačnej praxi. Lektorka vás upozorní na to, na čo by ste mali reagovať napr. pri agentúrnom zamestnávaní, ak ste zamestnávateľom, ktorý využíva dočasne pridelených zamestnancov alebo svojich zamestnancov vysiela do zahraničia. Vysvetlí vám rozdiely medzi služobnou cestou a vyslaním. Získate taktiež informácie k novele Zákona o službách zamestnanosti, ktorá nadobudla platnosť od 1.mája 2017 a prináša významné zmeny v zamestnávaní osôb evidovaných v evidencii nezamestnaných na úrade práce.

Pracovný pomer ako najvýznamnejší pracovnoprávny vzťah a jeho druhy

 • pracovný pomer na dobu určitú a jeho špecifiká
 • agentúrne zamestnávanie vrátane informácie o prípadných zmenách z pohľadu nového zákona o pobyte cudzincov, ak v rámci pracovnej mobility využívate alebo si presúvate aj štátnych príslušníkov z tretích krajín,
 • spôsoby a možnosti skončenia pracovného pomeru, nároky s tým spojené.

Pracovný čas, práca nadčas, práca v noci, príp. pracovná pohotovosť

 • práca vo sviatok a čo sa tu bude meniť,
 • dovolenka všeobecne a čerpanie dovolenky najmä pri nerovnomerne rozvrhnutom pracovnom čase, pri flexibilných typoch a zmenách dĺžky prac. úväzku v priebehu roka,
 • prekážky v práci – aké zmeny nastali.

Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru

 • všeobecné zásady pre dohody podľa Zákonníka práce, druhy dohôd a ich limity
 • dohoda o pracovnej činnosti
 • dohoda o vykonaní práce
 • dohoda o brigádnickej práci študentov
 • koľko maximálne bude môcť zarobiť nezamestnaný,
 • aké sú povinnosti uchádzačov o zamestnanie,
 • ktoré osoby sa nebudú môcť zaevidovať do evidencie uchádzačov o zamestnanie,
 • kedy hrozí vyradenie z evidencie nezamestnaných.

Diskusia a rôzne – napr. ako sa od 1.5.2017 zmenilo materské a pod.

Realizácia: Kombinácia výkladu problematiky s riešením konkrétnych príkladov z praxe. Účastníci si môžu vopred pripraviť konkrétne otázky a problémy, budeme ich podľa časových možností riešiť.

Lektor:
Odborníčka na pracovné právo, personalistiku a zamestnanecké vzťahy aj s cudzím prvkom. Lektorka má bohaté praktické skúsenosti so zákonníkom práce a problematiku pracovnoprávnych vzťahov ovláda na úrovni experta. Zákonník práce školí od roku 2008.

Typ a platnosť osvedčenia:
Osvedčenie o absolvovaní

Termíny kurzov

21.03.2018

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 8 hodín

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Mgr. Ina Matiašková
mobil:
+421 915 725 *** zobraziť

email:
treningy@... zobraziť


Adresa
Svetlá 10, 81102 Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 915 725 *** zobraziť

mobil:
+421 915 725 *** zobraziť

email:
treningy@... zobraziť

web: www.tcg.sk/index.php?lang=sk

Adresa
TOP CONSULT GROUP, s.r.o. & VKC INTENZÍVA s.r.o.
Svetlá 10, Bratislava 1 Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)