Bratislava - mestská časť Nové mesto

Zmluvy o dielo s cudzím prvkom, zmluvy o dielo s montážou

Základné info
 • Termín kurzov: otvára sa podľa záujmu
 • Miesto konania: Business centrum MATADOR, Bojnická 3, Bratislava
 • Cena: 120 € (100 € bez DPH)
 • Poznámka k cene: Zľava pri registrácii: 2 účastníkov z jednej spoločnosti: 5 % zľava 3 – 4 účastníkov z jednej spoločnosti: 10 % zľava 5 a viac účastníkov z jednej spoločnosti: 15 % zľava
 • Organizátor: BPM Slovakia, s.r.o.
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

 1. Rozhodné právo pre zmluvy o dielo, kontraktačný proces
 • vzťah zákona o medzinárodnom práve súkromnom, Rímskeho dohovoru a Nariadenia Rím I
 • právna úprava určovania rozhodného práva pre zmluvné vzťahy
 • predzmluvná zodpovednosť, kontraktačný proces, formálne náležitosti ponuky, prijatie ponuky, všeobecné zmluvné podmienky, forma zmluvy
 1. Práva a povinnosti zmluvných strán
 • primárne a sekundárne povinnosti zmluvných strán, podstatné porušenie zmluvy
 • špecifické typy zmlúv o dielo a ich typická právna úprava v zahraničí
 • vzťah k Viedenskému dohovoru o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru
 1. Nároky z porušenia zmluvy o dielo
 • porušenie zmluvy zmluvnými stranami, rozsah povinností, podstatné porušenie zmluvy, zodpovednosť za vady diela
 • nároky predávajúceho pri porušení zmluvy kupujúcim, úroky z omeškania
 • nároky kupujúceho pri porušení povinnosti predávajúcim, zmluvy s čiastkovým plnením
 • náhrada škody, druhy nárokov, vylúčenie zodpovednosti za škodu

Cieľová skupina

Právnická verejnosť – advokáti, koncipienti, právnici firiem a spoločností, ministerstiev…

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Ľubica Karetková
tel:
+421 2/202 000 *** zobraziť

mobil:
+421 905 172 *** zobraziť

email:
bpm@... zobraziť


Adresa
Business centrum MATADOR, Bojnická 3, 83401 Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 2/202 000 *** zobraziť

mobil:
+421 905 172 *** zobraziť

email:
bpm@... zobraziť

web: www.bpm-educat.com

Adresa
BPM Slovakia, s.r.o.
Bojnická 3, Bratislava - mestská časť Nové mesto Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)