Kurz: Oddĺženie fyzickej osoby a problematika zabezpečovacích práv v konkurze a reštrukturalizácii

Popis kurzu

1. Inštitút oddlženia fyzickej osoby v zahraničných právnych úpravách (USA, SRN, CZ) v porovnaní s právnou úpravou v SR

2. Konkurz fyzickej osoby a jej oddlženie:

  • praktické príklady,
  • posudzovanie rozhodujúcich okolností súdom,
  • rozhodnutia súdu v priebehu konania

3. Oddlženie de lege ferenda – možnosti právnej úpravy oddlženia v našom práve v najbližšej budúcnostiCieľová skupina

Seminár je určený pre advokátov, koncipientov, právnych zástupcov firiem a spoločností, pracovníkov ministerstiev a štátnych inštitúcií.Poznámka k cene

Zľava pri registrácii: 2 účastníkov z jednej spoločnosti: 5 % zľava 3 – 4 účastníkov z jednej spoločnosti: 10 % zľava 5 a viac účastníkov z jednej spoločnosti: 15 % zľavaKontaktná osoba

Ľubica Karetková
+421 903 885 252
bpm@bpm-educat.com


Organizátor