Kurz: Neplatnosť právnych úkonov z pohľadu občianskeho a obchodného práva

Popis kurzu

 1. Teória neplatnosti právnych úkonov
 • náležitosti právnych úkonov
 • vzťah Občianskeho a Obchodného zákonníka v otázke platnosti právnych úkonov
 • neplatnosť a neúčinnosť právnych úkonov
 1. Absolútna a relatívna neplatnosť
 • pojmové znaky relatívnej neplatnosti a jej účinky
 • pojmové znaky absolútnej neplatnosti a jej účinky
 • povaha neplatnosti právnych úkonov podľa Obchodného zákonníka
 1. Dôsledky neplatnosti právnych úkonov
 • povaha plnenia na základe neplatných právnych úkonov
 • účinky neplatnosti na nadväzujúce právne úkony a zásada nemo plus iuris
 • procesné prostriedky domáhania sa neplatnosti právnych úkonovCieľová skupina

Seminár je pripravený pre právnickú verejnosť – advokátov, koncipientov, právnikov a zástupcov firiem a spoločností, ministerstiev a štátnych inšitúcií.Poznámka k cene

Zľava pri registrácii: 2 účastníkov z jednej spoločnosti: 5 % zľava 3 – 4 účastníkov z jednej spoločnosti: 10 % zľava 5 a viac účastníkov z jednej spoločnosti: 15 % zľavaKontaktná osoba

Ľubica Karetková
+421 903 885 252
bpm@bpm-educat.com


Organizátor