Emocionálna inteligencia a úspešnosť v zamestnaní - NOVINKA

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Účastníci v závere:

 • Budú poznať svoje silné stránky a osvoja si nové návyky s cieľom zvyšovania svojho EQ
 • Podporia vlastnú kreativitu, sebadôveru a spoločenské kompetencie
 • Budú lepšie rozumieť svojmu sociálnemu okoliu a ľuďom v tíme
 • Budú výkonnejšími zamestnancami, lídrami, vedúcimi tímov

Cieľová skupina

Zamestnanci a vedúci zamestnanci spoločností

Obsahová náplň

Program pozostáva zo 3 blokov orientovaných na porozumenie emocionálnej inteligencii a na rozvoj účastníkov:

 1. Emocionálna inteligencia v živote a práci
 2. 5 aspektov EQ a ich význam pre individuálnu úspešnosť
 3. Možnosti rozvoja vlastnej emocionálnej inteligencie
 1. EMOCIONÁLNA INTELIGENCIA V ŽIVOTE A PRÁCI
  • Význam emocionálnej inteligencie v praxi a osobnom živote
  • Emócie a ich vplyv na naše správanie
  • Moje predpoklady v oblasti EQ – auto diagnostika prostredníctvom dotazníka
 2. PÄŤ ASPEKTOV EQ A ICH VÝZNAM PRE INDIVIDUÁLNU ÚSPEŠNOSŤ
  • SEBAPOZNANIE – ako sa vidím a ako ma vidia iní
  • SEBAVEDOMIE, SEBA RIADENIE – spôsob myslenia a postoj k sebe samému
  • SEBA MOTIVÁCIA – čo ma motivuje?
  • VNÍMANIE DRUHÝCH – SCHOPNOSŤ EMPATIE – empatia ako pomocník v komunikácii
  • ANGAŽOVANOSŤ A SOCIÁLNE KOMPETENCIE – zvyšovanie vlastného vplyvu na iných
 3. MOŽNOSTI ROZVOJA VLASTNEJ EMOCIONÁLNEJ INTELIGENCIE – čo môžem robiť lepšie v jednotlivých aspektoch EQ?
  • Chyby v myslení
  • Odbúravanie nesprávnych návykov
  • Moje pracovné motivátory
  • Tréning schopnosti chápať čo iní cítia
  • Komunikujem správne?

PLÁN OSOBNÉHO ROZVOJA PRE ZVÝŠENIE EQ

Lektor:
Skúsená dynamická lektorka s vynikajúcimi výsledkami v tréningoch pre stredný a vyšší manažment zameraných na komunikáciu, organizovanie, riadenie a vedenie ľudí a timemanagement.

Typ a platnosť osvedčenia:
osvedčenie o absolvovaní

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 8 hodín

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Mgr. Ina Matiašková
tel:
+421 915 725 *** zobraziť

mobil:
+421 915 725 *** zobraziť

email:
treningy@... zobraziť


Adresa
Svetlá 10, 811 02 Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 915 725 *** zobraziť

mobil:
+421 915 725 *** zobraziť

email:
treningy@... zobraziť

web: www.tcg.sk/index.php?lang=sk

Adresa
TOP CONSULT GROUP, s.r.o. & VKC INTENZÍVA s.r.o.
Svetlá 10, Bratislava 1 Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)