Považská Bystrica

Základy metrológie

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Cieľom kurzu „Základy metrológie“ je oboznámiť účastníkov s platnými legislatívnymi predpismi, s požiadavkami kladenými na zabezpečenie presnosti merania a meracích prístrojov.

Cieľová skupina

Kurz je určený pre metrológov, pracovníkov metrologických stredísk, technických kontrol, pracovníkov útvarov riadenia kvality, konštruktérov a technológov v strojárskom priemysle.

Obsahová náplň

  • Metrológia: definícia, význam, metrologické zabezpečenie
  • Zákon o metrológii
  • Meranie: zdroje chýb, určovanie zdrojov
  • Určovanie neistoty
  • Nadväznosť meracích a skúšobných zariadení
  • Metrologický konfirmačný systém

Termíny kurzov

26.04.2018 - 27.04.2018

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Ing. Hana Beňadiková
tel:
+421 42/432 99 *** zobraziť

email:
benadikova@... zobraziť


Adresa
Orlové 277, 01701 Považská Bystrica

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 42/432 99 *** zobraziť

email:
benadikova@... zobraziť

web: www.aquastyl.sk

Adresa
AQUASTYL SLOVAKIA, s.r.o.
Orlové 277, Považská Bystrica Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)