DETAIL KURZU

Predpisovanie presnosti na výkresoch - tolerovanie

Od:

AQUASTYL SLOVAKIA, s.r.o.

Považská Bystrica

Popis kurzu

Cieľom kurzu je oboznámiť účastníkov so zmenami v niektorých oblastiach technického kreslenia, najmä predpisovania rozmerového a geometrického tolerovania a predpisovania drsnosti v súvislosti s implementáciou nových a revidovaných noriem ISO do sústavy noriem STN.

Obsah kurzu

  • Predpisovanie rozmerov – kótovanie na technických výkresoch
  • Sústavy tolerancií a uložení podľa ISO noriem
  • Tolerovanie geometrie
  • Vzťahy medzi toleranciami dĺžkových rozmerov a geometrickými toleranciami
  • Všeobecné tolerancie – nepredpísané geometrické tolerancie

Cieľová skupina

Kurz je určený pre metrológov, pracovníkov metrologických stredísk, technických kontrol, pracovníkov útvarov riadenia kvality, konštruktérov a technológov.

Kontaktná osoba

Ing. Hana Beňadiková
+421 42/432 99 01
benadikova@aquastyl.sk

Hodnotenie
Organizátor