DETAIL KURZU

3D Meranie a hodnotenie geometrických odchýlok a drsnosti povrchu

Od:

AQUASTYL SLOVAKIA, s.r.o.

Považská Bystrica

Popis kurzu

Kurz je zameraný na získanie odborného prehľadu, teoretických a praktických základov hodnotenia výrobkov v kontexte 3D meraní, implementácia najnovších noriem ISO do prístupov hodnotenia GPS (Geometrická špecifikácia výrobkov), GD&T v spojitosti s 3D meraniami, charakter povrchu, merania drsnosti povrchu, odchýlok tvaru a stratégia merania v 2D a 3D. Teória je doplnená praktickými ukážkami.

Obsah kurzu

  • Základy 3D merania
  • Odchýlky tvaru + stratégia merania v 2D a 3D
  • Harmonická analýza profilu kruhovitosti
  • RTA analýza
  • Vplyv normy STN EN ISO 5459 na 3D meranie
  • Termíny vyjadrujúce funkciu filtrov prístroja
  • Meranie odchýlok kruhovitosti a válcovitosti
  • Meranie drsnosti povrchu
  • Rozdiel medzi drsnosťou a vlnitosťou profilu

Cieľová skupina

Kurz je určený pre metrológov, pracovníkov metrologických stredísk, technických kontrol, pracovníkov útvarov riadenia kvality, konštruktérov a technológov.

Kontaktná osoba

Ing. Hana Beňadiková
+421 42/432 99 01
benadikova@aquastyl.sk

Hodnotenie
Organizátor