DETAIL KURZU

Meranie a hodnotenie drsnosti povrchu a odchýlok tvaru

Od:

AQUASTYL SLOVAKIA, s.r.o.

Považská Bystrica

Popis kurzu

Kurz je zameraný na získanie odborného prehľadu, teoretických a praktických základov hodnotenia charakteru povrchu, osobitne merania drsnosti povrchu, odchýlok tvaru doplnené praktickými ukážkami meraní na meracích prístrojoch, vrátane spracovania výsledkov meraní.

Obsah kurzu

  • Charakter povrchu
  • Meranie drsnosti povrchu
  • Odchýlky na skutočnej ploche
  • Druhy odchýlok
  • Termíny vyjadrujúce funkciu filtrov prístroja
  • Meranie odchýlok kruhovitosti a válcovitosti

Cieľová skupina

Kurz je určený pre metrológov, pracovníkov metrologických stredísk, technických kontrol, pracovníkov útvarov riadenia kvality, konštruktérov a technológov.

Kontaktná osoba

Ing. Hana Beňadiková
+421 42/432 99 01
benadikova@aquastyl.sk

Hodnotenie
Organizátor