Kurz: Meranie a hodnotenie tvrdostí

Popis kurzu

Kurz je zameraný na získanie odborného prehľadu, teoretických a praktických základov merania tvrdosti jednotlivými skúšobnými metódami, na spôsob kontroly tvrdomerov, určovaní spoľahlivosti tvrdomerov a na získanie prehľadu chýb, ktoré vznikajú pri meraní tvrdosti. Teoretická časť je doplnená praktickými ukážkami merania na meracích prístrojoch, vrátane spracovania výsledkov merania.Obsah kurzu

  • Brinellova skúška tvrdosti
  • Skúška tvrdosti podľa Vickersa
  • Skúška tvrdosti podľa Rockwella
  • Mikrotvrdosť
  • Dynamické metódy merania tvrdosti
  • Overovanie a kontrola tvrdomerovCieľová skupina

Kurz je určený pre metrológov, pracovníkov metrologických stredísk, technických kontrol, pracovníkov útvarov riadenia kvality, konštruktérov a technológov.Kontaktná osoba

Ing. Hana Beňadiková
+421 42/432 99 01
benadikova@aquastyl.sk


Organizátor