DETAIL KURZU

Mechanické skúšky

Od:

AQUASTYL SLOVAKIA, s.r.o.

Považská Bystrica

Popis kurzu

Kurz je zameraný na získanie odborného prehľadu, teoretických a praktických základov mechanického skúšania materiálov. Teoretická časť je doplnená praktickými príkladmi vrátane spracovania výsledkov merania.

Obsah kurzu

  • Statická skúška ťahom
  • Ostatné statické skúšky
  • Rázové skúšky
  • Únavové skúšky
  • Skúšky tvrdosti

Cieľová skupina

Kurz je určený pre metrológov, pracovníkov metrologických stredísk, technických kontrol a technológov.

Kontaktná osoba

Ing. Hana Beňadiková
+421 42/432 99 01
benadikova@aquastyl.sk

Hodnotenie
Organizátor