DETAIL KURZU

Metrológia a systém manažérstva merania

Od:

AQUASTYL SLOVAKIA, s.r.o.

Považská Bystrica

Popis kurzu

Kurz je zameraný na interpretáciu problematiky požiadaviek na metrologické zabezpečenie v kontexte integrovaného systému manažérstva, na identifikovanie, popísanie a vysvetlenie definície a požiadaviek noriem ISO v oblasti meracích procesov a zariadení, na definovanie a demonštráciu štruktúry dokumentácie metrologického zabezpečenia.

Obsah kurzu

  • Metrologické zabezpečenie v kontexte integrovaného systému manažérstva (kvalita, enviroment a BOZP)
  • Štruktúra noriem s požiadavkami na metrologické zabezpečenie (STN EN ISO 9001, STN EN ISO 14001, OHSAS 18001, STN EN ISO/IEC 17025, ISO/TS 16969)
  • Procesný prístup v metrologickom zabezpečení
  • Štruktúra dokumentácie metrologického zabezpečenia
  • Požiadavky na meracie procesy a meracie zariadenia (STN EN ISO 10012)
  • Analýza spôsobilosti merania v automobilovom priemysle (MSA)
  • Podoby a formy dokumentácie metrologického zabezpečenia

Cieľová skupina

Kurz je určený pre metrológov, pracovníkov metrologických stredísk, technických kontrol a pracovníkov útvarov riadenia kvality.

Kontaktná osoba

Ing. Hana Beňadiková
+421 42/432 99 01
benadikova@aquastyl.sk

Hodnotenie
Organizátor