Kurz: Metalografická analýza materiálov

Popis kurzu

Kurz je zameraný na praktické cvičenie od prípravy vzorky až po metalografické vyhodnotenie materiálov. Praktická časť je doplnená odborným výkladom.Obsah kurzu

  • Praktická príprava donesených metalografických vzoriek podľa typu materiálov (rezanie, preparácia, brúsenie, leštenie) + príprava na prístrojoch
  • Praktická časť – pozorovanie pripravených metalografických vzoriek, fotodokumentácia, hodnotenie štruktúr, hodnotenie podľa noriem
  • Ukážka farebného leptania na konkrétnych metalografických vzorkách podľa požiadaviekCieľová skupina

Kurz je určený pre metrológov, pracovníkov metrologických stredísk, technických kontrol, pracovníkov útvarov riadenia kvality, konštruktérov a technológov.Kontaktná osoba

Ing. Hana Beňadiková
+421 42/432 99 01
benadikova@aquastyl.sk


Organizátor