Kurz: Vibrácie valivých ložísk

Popis kurzu

Kurz je zameraný na získanie odborného prehľadu, teoretických a praktických základov hodnotenia vibrácií valivých ložísk. Teoretická časť je doplnená praktickými ukážkami merania na meracích prístrojoch, vrátane spracovania výsledkov merania.Obsah kurzu

  • Vznik vibrácií valivých ložísk
  • Kinematika valivého ložiska
  • Meranie vibrácií
  • Charakteristiky metód hodnotenia úrovne vibrácií a ich analýzuCieľová skupina

Kurz je určený pre metrológov, pracovníkov metrologických stredísk, technických kontrol, pracovníkov útvarov riadenia kvality, konštruktérov a technológov.Kontaktná osoba

Ing. Hana Beňadiková
+421 42/432 99 01
benadikova@aquastyl.sk


Organizátor