DETAIL KURZU

Vibrácie valivých ložísk

Od:

AQUASTYL SLOVAKIA, s.r.o.

Považská Bystrica

Popis kurzu

Kurz je zameraný na získanie odborného prehľadu, teoretických a praktických základov hodnotenia vibrácií valivých ložísk. Teoretická časť je doplnená praktickými ukážkami merania na meracích prístrojoch, vrátane spracovania výsledkov merania.

Obsah kurzu

  • Vznik vibrácií valivých ložísk
  • Kinematika valivého ložiska
  • Meranie vibrácií
  • Charakteristiky metód hodnotenia úrovne vibrácií a ich analýzu

Cieľová skupina

Kurz je určený pre metrológov, pracovníkov metrologických stredísk, technických kontrol, pracovníkov útvarov riadenia kvality, konštruktérov a technológov.

Kontaktná osoba

Ing. Hana Beňadiková
+421 42/432 99 01
benadikova@aquastyl.sk

Hodnotenie
Organizátor