Kurz: Základy metalografickej analýzy materiálov

Popis kurzu

Kurz je zameraný na získanie odborného prehľadu, teoretických a praktických základov metalografického hodnotenia materiálov. Teoretická časť je doplnená praktickými príkladmi hodnotenia mikroštruktúry vybraných materiálov.Obsah kurzu

  • Príprava metalografických vzoriek
  • Svetelný metalografický mikroskop
  • Princípy metalografickej analýzy
  • Praktické príklady metalografickej analýzy vybraných materiálovCieľová skupina

Kurz je určený pre metrológov, pracovníkov metrologických stredísk, technických kontrol, pracovníkov útvarov riadenia kvality, konštruktérov a technológov.Kontaktná osoba

Ing. Hana Beňadiková
+421 42/432 99 01
benadikova@aquastyl.sk


Organizátor