DETAIL KURZU

Požiadavky novelizovaných noriem EN ISO 9001:2015 a EN ISO 14001:2015 a ich implementácia

Od:

AQUASTYL SLOVAKIA, s.r.o.

Považská Bystrica

Popis kurzu

Cieľom kurzu je oboznámiť účastníkov s požiadavkami novelizácie normy EN ISO 9001:2015 a EN ISO 14001:2015 a ich implementáciu v praxi. Teoretická časť je doplnená praktickými príkladmi.

Obsah kurzu

  • Charakteristika novelizácie
  • Rozdielová analýza požiadaviek EN ISO 9001 a EN ISO 14001
  • Praktické cvičenia oblastí s novými požiadavkami
  • Projekt zmeny / prechodu
  • Príprava organizácie pred recertifikačným auditom

Cieľová skupina

Kurz je určený pre pracovníkov útvarov riadenia kvality, metrológov, pracovníkov metrologických stredísk, technických kontrol,konštruk­térov a technológov.

Kontaktná osoba

Ing. Hana Beňadiková
+421 42/432 99 01
benadikova@aquastyl.sk

Hodnotenie
Organizátor