Kurz: Personalistika v systémech managementu – HR

Popis kurzu

Účastníci pochopí význam a důležitou úlohu personalistů v systémech managementu, budou seznámeni se základními požadavky norem managementu kvality ISO 9001 a ISO/TS 16949. Kurz jim pomůže v lepší komunikaci a spolupráci s ostatními útvary a managementem organizace při náboru a výběru nových zaměstnanců, jejich adaptaci, při vzdělávání, jejich rozvoji a osobním růstu a při řízení jejich výkonu.Obsah kurzu

Úvod do systému managementu kvality (základní termíny a význam) – představení nejdůležitějších požadavků pro splnění požadavků norem kvality, souvisejících s managementem lidských zdrojů:

  • Management zdrojů
  • Odpovědnosti a pravomoci – co k tomu říkají normy z oblasti kvality?
  • Co jsou a co mají zahrnovat požadavky na pracovní místo?
  • Co je popis pracovního místa a proč je potřeba?
  • Co jsou kompetence , jak by měly být hodnoceny a co by měl tento proces brát v úvahu?
  • Jak postupovat při výběru a hodnocení dodavatelů školících aktivit. (Personalista jako nákupčí kurzů versus personalista partner manažera kvality (výroby).
  • Jak nastavit pravidla a zajistit, že bude prováděno hodnocení efektivnosti výcviku.

Příklady častých neshod a zjištění v oblasti HR při auditech II a III. stranou, i jiné nešvary…a jak si s tím má personalista poradit? Základní kvalifikační požadavky na vybrané „kvalitářské“ funkce.Cieľová skupina

Pracovníkům personálního oddělení – manažerům i řadovým personalistům. Kurz je vhodný zejména pro firmy působící v automobilovém průmyslu.Poznámka k cene

Cena pro nečleny: 2 399 Kč bez DPH (2 903 Kč včetně DPH); Cena pro členy: 1 999 Kč (2 419 Kč včetně DPH)Kontaktná osoba

Jana Kvapilová
+420 221 082 231
kvapilova@csq.cz


Organizátor