Prezentačné zručnosti pre „neprezentátorov“

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Obsah kurzu je zameraný na tri základné oblasti 1,tvorba obsahu 2, formy a vizuálnej stránky prezentácie a 3, samotný prednes. Rozsah jednotlivých oblastí sa určuje na základe potrieb cieľovej skupiny. Lektor pracuje s modernými teóriami a svetovými trendmi v oblasti prezentačných zručností.

Cieľová skupina

Vyšší a stredný manažment, projektoví manažéri, všetci tí, ktorí potrebujú odovzdávať informácie a presvedčiť.

Obsahová náplň

  • tvoriť jednoduché, pochopiteľné a  účinné prezentácie
  • štrukturovať prezentácie tak, aby podporovali koncentráciu a zapamätanie si zo strany prijímateľov
  • pochopiť a aplikovať základné princípy vizualizácie v prezentáciách (vizualizácia, design, grafické spracovanie)
  • správne nastaviť rozsah prezentácie a vhodne ho prispôsobiť cieľovej skupine

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Matúš Trnkus
mobil:
+421 949 154 *** zobraziť

email:
trnkus@... zobraziť


O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 2/526 315 *** zobraziť

email:
info@... zobraziť

web: www.maxman-consultants.com

Adresa
Maxman Consultants
Gajova 4, P. O. Box 5, Bratislava Zobraziť na mape