Vysokozdvižný vozík - Výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu motorových/vysokozdvižných vozíkov

Základné info
  • Termín kurzov: otvára sa podľa záujmu
  • Cena: 48 €
  • Poznámka k cene: Kurz ZADARMO (preplatený úradom práce) cez projekt RE-PAS. Pre samoplatcov cena už od 48 € (podľa triedy motorového vozíka) + možnosti zliav alebo splátok bez navýšenia.
  • Organizátor: VaV Akademy, s.r.o.
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Na nový rok ten správny krok – urobte si kurz a získajte kvalitné vedomosti a praktické zručnosti vo VaV Akademy.

⇒ získanie odbornej spôsobilosti na samostatnú obsluhu motorových vozíkov skupín: A, B, C, D, E, W1, W2, G, Z.

⇒ uplatnenie získaných vedomostí v praxi ako vodič/operátor motorových vozíkov v skladoch, obchodných centrách, areáloch výrobných podnikov a pod.

⇒ VaV TIP: Neplaťte za svoj kurz a absolvujte ho úplne ZADARMO. Požiadajte svoj ÚPSVaR o preplatenie kurzu cez projekt RE-PAS čím skôr. Viac sa dozviete na webstránke vavakademy.sk alebo na linke VaV Akademy: 0948 996 639.

⇒ Viac info. o kurze nájdete aj na webstránke: http://www.kurzvzv.sk/

Cieľová skupina

Kurz akreditovaný Národným inšpektorátom práce je určený všetkým uchádzačom, ktorí chcú nadobudnúť teoretické vedomosti a praktické zručnosti a majú záujem získať odbornú spôsobilosť potrebnú pre obsluhu motorových vozíkov s možnosťou uplatnenia ako vodič/operátor motorových vozíkov v skladoch, obchodných centrách, areáloch výrobných podnikov a pod.

Obsahová náplň

  • rozsah kurzu od 14–50 vyučovacích hodín (podľa triedy a druhu motorových vozíkov)
  • teoretické vedomosti legislatívy týkajúcej sa BOZP, pravidiel bezpečnej prevádzky vybraných motorových vozidiel, oboznámenie sa s platnými STN, ISO a EN normami.
  • osvojenie postupov poskytovania prvej predlekárskej pomoci
  • oboznámenie sa so súčasným stavom konštrukcie a s novými trendami vo vývoji manipulačnej techniky.
  • osvojenie základných zručností obsluhy motorového vozíka príslušnej triedy a druhu

Akreditovaná rekvalifikácia:
áno

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Mgr. Zuzana Palková
mobil: +421 948 996 639
e-mail: info@vav.sk

Adresa
Kurz organizujeme podľa záujmu v mestách na celom Slovensku

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +421 51/772 13 35
mobil: +421 908 996 639
email: info@vav.sk
web: www.vavakademy.sk/

Adresa
VaV Akademy, s.r.o.
Hlavná 50, Prešov Zobraziť na mape