DETAIL KURZU

Vysokozdvižný vozík - Výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu motorových/vysokozdvižných vozíkov

Od:

VaV Akademy, s.r.o.

Prešov

Popis kurzu

Na nový rok ten správny krok – urobte si kurz a získajte kvalitné vedomosti a praktické zručnosti vo VaV Akademy.

⇒ získanie odbornej spôsobilosti na samostatnú obsluhu motorových vozíkov skupín: A, B, C, D, E, W1, W2, G, Z.

⇒ uplatnenie získaných vedomostí v praxi ako vodič/operátor motorových vozíkov v skladoch, obchodných centrách, areáloch výrobných podnikov a pod.

⇒ VaV TIP: Neplaťte za svoj kurz a absolvujte ho úplne ZADARMO. Požiadajte svoj ÚPSVaR o preplatenie kurzu cez projekt RE-PAS čím skôr. Viac sa dozviete na webstránke vavakademy.sk alebo na linke VaV Akademy: 0948 996 639.

⇒ Viac info. o kurze nájdete aj na webstránke: http://www.kurzvzv.sk/

Obsah kurzu

  • rozsah kurzu od 14–50 vyučovacích hodín (podľa triedy a druhu motorových vozíkov)
  • teoretické vedomosti legislatívy týkajúcej sa BOZP, pravidiel bezpečnej prevádzky vybraných motorových vozidiel, oboznámenie sa s platnými STN, ISO a EN normami.
  • osvojenie postupov poskytovania prvej predlekárskej po­moci
  • oboznámenie sa so súčasným stavom konštrukcie a s novými trendami vo vývoji manipulačnej techniky.
  • osvojenie základných zručností obsluhy motorového vozíka príslušnej triedy a druhu

Cieľová skupina

Kurz akreditovaný Národným inšpektorátom práce je určený všetkým uchádzačom, ktorí chcú nadobudnúť teoretické vedomosti a praktické zručnosti a majú záujem získať odbornú spôsobilosť potrebnú pre obsluhu motorových vozíkov s možnosťou uplatnenia ako vodič/operátor motorových vozíkov v skladoch, obchodných centrách, areáloch výrobných podnikov a pod.

Poznámka k cene

Kurz ZADARMO (preplatený úradom práce) cez projekt RE-PAS. Pre samoplatcov cena už od 48 € (podľa triedy motorového vozíka) + možnosti zliav alebo splátok bez navýšenia.

Kontaktná osoba

Mgr. Marcela Anderková
+421 948 996 639
info@vav.sk

Hodnotenie
Organizátor