Technik požiarnej ochrany

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Na nový rok ten správny krok – urobte si kurz a získajte kvalitné vedomosti a praktické zručnosti vo VaV Akademy.

  • nadobudnutie vedomostí a zručností – kompletnej odbornej spôsobilosti – potrebnej pre výkon pozície technika požiarnej ochrany

⇒ VaV TIP: Neplaťte za svoj kurz a absolvujte ho úplne ZADARMO. Požiadajte svoj ÚPSVaR o preplatenie kurzu cez projekt RE-PAS čím skôr. Viac sa dozviete na webstránke vavakademy.sk alebo na linke VaV Akademy: 0948 996 639.

⇒ Kompletnú ponuku kurzov z oblasti BOZP a PO nájdete TU: http://www.vavakademy.sk/kurzy-bozp-a-technik-po

Cieľová skupina

  • kurz je určený záujemcom, ktorí chcú získať odbornú spôsobilosť na vykonávanie technika požiarnej ochrany = Základná odborná príprava technikov požiarnej ochrany

Obsahová náplň

  • rozsah kurzu je 120 vyučovacích hodín
  • organizácia a riadenie ochrany pred požiarmi,
  • zákon o ochrane pred požiarmi, jeho vykonávacími predpismi a všeobecne záväznými predpismi na úseku ochrany pred požiarmi,

základmi procesov horenia a hasenia,

  • základné požiadavky protipožiarnej bezpečnosti stavebných objektov a požiadavky protipožiarnej bezpečnosti pri umiestňovaní technických a technologických zariadení,
  • zásady protipožiarnej bezpečnosti pri skladovaní horľavých látok a manipulácii s nimi a pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
  • funkcie a parametre protipožiarnotechnických zariadení, hasičskej techniky, hasiacich prostriedkov a iných vecných prostriedkov ochrany pred požiarmi,
  • určovanie síl a prostriedkov na zdolávanie požiarov.

Akreditovaná rekvalifikácia:
áno

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Mgr. Zuzana Palková
mobil: +421 911 996 639
e-mail: info@vav.sk

Adresa
Kurz organizujeme podľa záujmu v mestách na celom Slovensku.

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +421 51/772 13 35
mobil: +421 908 996 639
email: info@vav.sk
web: www.vavakademy.sk/

Adresa
VaV Akademy, s.r.o.
Hlavná 50, Prešov Zobraziť na mape