IRCA QUALITY MANAGEMENT SYSTEM (QMS) - vedoucí auditor ISO 9001 se zkouškou

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Po úspěšném absolvování kurzu budou posluchači schopni

 • pochopit požadavky normy ISO 9001:2008,
 • pochopit klíčové prvky norem ISO 19011 a ISO/IEC 17021,
 • pochopit klíčové otázky kvality,
 • plánovat audit proti souboru kritérií auditu,
 • provádět úspěšně audity systémů managementu kvality,
 • vytvářet jasné, výstižné a relevantní zprávy z au-ditu,
 • sdělovat zjištění z auditu klientovi.

Cieľová skupina

Ukončené středoškolské vzdělání.Znalost psaní zpráv je žádoucí.

Od účastníků se očekává, že mají následující předběžné znalosti:

 1. Účastníci znají
 • PDCA cyklus,
 • souvislost mezi managementem kvality a spokoje-ností zákazníka,
 • obecně používané termíny a definice managementu kvality a 8 zásad managementu kvality tak, jak je uvádí norma ISO 9000,
 • procesní přístup používaný v managementu kva-lity,
 • model procesně založeného systému managementu kvality, strukturu a obsah normy ISO 9001.
 1. Znalost požadavků ISO 9001, které lze získat absolvo-váním certifikovaného kurzu IRCA Základy QMS, nebo ekvivalentním výcvikem.

Obsahová náplň

 • Přehled systémů managementu kvality.
 • Na co se zaměřit v systému managementu kvality.
 • Techniky auditování.
 • Na co se zaměřit v odpovědnosti managementu.
 • Na co se zaměřit v managementu zdrojů.
 • Na co se zaměřit v realizaci produktu.
 • Na co se zaměřit v měření, analýze a zlepšování.
 • Záležitosti akreditace (ISO 17021, IAF MD1).
 • Kompetence auditora (ISO 19011, standardy IRCA).
 • Praktická cvičení a zpětná vazba.

Kurz je ukončen dvouhodinovou zkouškou. Elek-tronická zařízení, včetně notebooků a mobilních te-lefonů, nejsou v místnosti, kde se zkouška provádí, povolena. Účastníci budou také hodnoceni na zá-kladě své úspěšnosti při cvičeních. Účastníci, kteří vyhoví jak při zkoušce, tak při průběžném hodno-cení, obdrží Certifikát o úspěšném absolvování a budou vyhovovat oficiálním výcvikovým požadav-kům IRCA na certifikaci auditorů QMS.

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Petra Kuncová
tel:
+420 210 088 *** zobraziť

mobil:
+420 731 611 *** zobraziť

email:
petra.kuncova@... zobraziť


Adresa
Olbrachtova 1, 140 02 Praha 4

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+420 210 088 *** zobraziť

mobil:
+420 731 611 *** zobraziť

email:
lenka.bockova@... zobraziť

web: www.bvtraining.cz

Adresa
BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. s r.o.
Olbrachtova 1, Praha 4 Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)