Microsoft Excel I - praktický (skrátený kurz)

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Microsoft Excel je aplikácia z balíka Microsoft Office. Je to tabuľkový kalkulátor, ktorý umožňuje tvorbu tabuliek, výpočty v tabuľkách s využitím vzorcov, tvorbu grafov a ďalšie užitočné funkcie, pomocou ktorých môžete zjednodušiť, zrýchliť a zefektívniť vašu každodennú prácu. Schopnosť ovládať túto aplikáciu a vedieť využiť jej možnosti pri svojej práci je už dnes štandardom, ktorý by mal ovládať každý kto potrebuje pri svojej práci pracovať s počítačom.

Absolvent bude schopný používať aplikáciu Microsoft Excel. Naučí sa ovládať základy práce s bunkami, riadkami, stĺpcami, hárkami a zošitmi. Bude vedieť pracovať so schránkou a ušetrí si tak námahu a čas. Samozrejmosťou sa pre neho stane práca so súborom resp. jeho otvorenie, uloženie a zatvorenie. Naučí sa vytvárať a zadávať jednoduché vzorce kde využije základné matematické operácie. Naučí sa formátovať tabuľky. Taktiež sa naučí tabuľky vytlačiť. Všetky teoreticky nadobudnuté vedomosti si overí a precvičí v praktickom cvičení. Získa tak prehľad nad možnosťami tejto aplikácie a bude vedieť ako ich využiť aby zdokonalil a zefektívnil svoju prácu s počítačom.

Cieľová skupina

Všetci záujemcovia, ktorí sa potrebujú zorientovať v základoch najpoužívanejšieho tabuľkového programu na svete. Kurz odporúčame najmä začiatočníkom v tejto oblasti, ktorí program Microsoft Excel plánujú využívať či už v práci alebo pre svoje súkromné potreby!

Obsahová náplň

Tvorba údajov a obsahu

 • Vloženie a úprava obsahu bunky
 • Navigácia na špecifický obsah bunky
 • Vkladanie, umiestnenie a zmena veľkosti grafických prvkov

Vzorce

 • Súčet
 • Minimum
 • Maximum
 • Priemer

Formátovanie údajov a obsahu

 • Použitie a zmena formátu bunky
 • Zmena formátov riadkov a stĺpcov
 • Formátovanie pracovných hárkov

Tlač

 • Tlač údajov

Globálne praktické cvičenie

práca s bunkou, riadkom a stĺpcom
práca s hárkom a zošitom
práca so schránkou
práca so základnými matematickými operáciami
práca s formátovaním tabuľky

Typ a platnosť osvedčenia:
Certifikát o absolvovaní kurzu

Termíny kurzov

11.12.2017

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 8 hodín

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Mgr. Tomáš Puskás, Matej Bilík - prosím pri Vašom záujme o školenia sa dopytujte na uvedené kontaktné osoby.
tel:
+421 2 208 50 *** zobraziť

mobil:
+421 905 591 *** zobraziť

email:
kvt@... zobraziť


Adresa
Zátišie 10, 831 03 Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 2/208 501 *** zobraziť

mobil:
+421 905 591 *** zobraziť

email:
kvt@... zobraziť

web: www.kvt.sk

Adresa
KVT vzdelávanie s.r.o.
Zátišie 10, Bratislava Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)